สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

เลื่อนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับสมัครครูอัตราจ้าง

วันที่ : 2564-05-03


จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ จึงขอเลื่อนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับสมัครครูอัตราจ้าง ดังนี้