สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง

วันที่ : 2565-09-19


วันที่ 19 กันยายน 2565  นายไพโรจน์  พงษ์บุผา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร้อยตำรวจโทบรรจบ  ปัญญาเลย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณครูวนิดา  อินทจร  และคุณครูณัฐนรี  ผาลอย  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง