สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมืองสำหรับเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา

วันที่ : 21 พ.ค. 2566


วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง นำโดย

นางสมจิตร  ทองหล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คุณครูกัณหา  ถนอมจิตต์ และคุณครูสุพิชญา  ทิพย์ประยูร  นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา