สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (รายการงบปีเดียว) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2564-11-12


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (รายการงบปีเดียว) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง