สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.๒๐๓/๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 2564-11-16


ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สปช.๒๐๓/๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง