สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

วันที่ : 26 พ.ค. 2565


ประกาศโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗ (วัดนาเดา)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗ (วัดนาเดา) อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565