สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566

วันที่ : 21 พ.ค. 2566


วันที่ 21 พฤษภาคม 2566โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงและแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566 และได้แนะนำบุคลากรใหม่ 2 ท่าน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗ (วัดนาเดา)