สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

วันที่ : 2565-08-02


กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าตาลจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน English Camp English is fun 2/8/2022 

Happy dayThank you very much Team from Thoen Church โรงเรียนบ้านป่าตาลขอขอบคุณคณะวิทยากร จากคริสตจักรเถิน ซึ่งได้มาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านป่าตาล เด็กๆสนุกมากและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก