สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ : 2565-11-24


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าตาล  นำโดยนางไพรินทร์  อ๊อดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล และหัวหน้างาน 4 ฝ่าย ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา ให้ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ทราบ และให้ผู้ปกครองนักเรียนได้พบปะกับคุณครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน