สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 2564-07-31


ส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารและฝ้าเพดานอาคารเรียนชั้นป.4-6 โดยทีมก่อสร้างร้านฉ.การช่าง