สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดี สนับสนุนชุดกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา

วันที่ : 2565-11-22


โรงเรียนห้วยแก้ววิทยาขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดี ที่ช่วยสนับสนุนชุดกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่ถอดวิทยา
- ผู้ใหญ่สุวัฒน์ วาดเอื้อยวงศ์ สนับสนุนชุดนักกีฬาฟุตบอลมัธยม
- ทีมงานผู้ใหญ่โอ๋ เสี่ยไม้จัดให้ สนับสนุนชุดนักกีฬาวอลเลย์บอลประถม
- ด.ต.สมบัติ เทพาชุมภู สนับสนุนชุดนักกีฬาฟุตบอลประถม
- คุณเกศกนก ผาทอง สนับสนุนชุดนักกีฬาวอลเลย์บอลมัธยมหญิง
- คุณระวิวรรณ บัวโรย สนับสนุนชุดนักกีฬาวอลเลย์บอลมัธยมชาย
- คุณพจนีย์ คำภิระแปง สนับสนุนชุดนักกีฬาแชร์บอลชายและหญิง
- คุณครูลลิตา จุมดวง และคุณครูพงษ์พันธ์ สุขถา สนับสนุนชุดนักกีฬาเปตองชายและหญิง ระดับประถมและมัธยม