สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ : 25 พ.ค. 2566


วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ชี้แจงนโยบาย และการดำเนินงานภายในโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองทราบ ( นุชวรินทร์:ข่าว/ภาพ )