สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ประกาศรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท/ รับเงินปัจจัยยากจน สพฐ / รับเงินค่าอาหารกลางวัน 2564

วันที่ : 2564-09-09


         
 
                      โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา ขอประกาศรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท รับเงินปัจจัยยากจน สพฐ. รับเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองสามารถรับเงินได้ที่โรงเรียน ในวันที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 13.00 - 15. 00 น