สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2566 วิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 4 ม.ค. 2566