สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิง สำหรับใช้ในโรงเรียนกิ่วประชาวิทยา วิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 27 ม.ค. 2566