สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Educational Service Area Office 2

โรงเรียนบ้านบอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 17 ม.ค. 2566