สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

วันที่ : 2565-08-01


วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายอภิรมย์  เจียมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้มาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ผู้ช่วยครู) ระหว่างวันที่ 1 - 26 สิงหาคม  2565