สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ : 17 ม.ค. 2566


วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีขวัญกำลังใจ และส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักเรียน โดยมี นายมนัส ใจเรือน นายก อบต.สบปราบ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้