สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

วันที่ : 17 ม.ค. 2566


วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ ณ อาคารดอกบัว โรงเรียนอนุบาลสบปราบ