บ้านแม่หลง-สบจาง

Banmaelong-Sobjang School

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ : 2565-01-18


วันที่ 18 มกราคม 2565 นำโดยนายสากล วงศ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลง - สบจาง พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับผอ.ธนัสสรณ์ ปินะจิรฉัตร ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นางสาวปัทมาภรณ์ ใจไหว ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด