บ้านแม่หลง-สบจาง

Banmaelong-Sobjang School

ตรวจ Antigen Test kit (ATK) คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ : 2565-01-09


วันที่ 9 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่หลง - สบจาง ให้การต้อนรับคุณหมอและเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพร้าว ที่ได้มาลงพื้นที่ทำการตรวจ Antigen Test kit (ATK) คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลง - สบจาง และสรุปผลการตรวจของนักเรียนในครั้งนี้เป็นผลลบทุกคน พร้อมทั้งคุณหมอและเจ้าหน้าที่ ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันของโรคดังกล่าวอีกด้วย ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือพานักเรียนมาตรวจในครั้งนี้ด้วยค่ะ