บ้านแม่หลง-สบจาง

Banmaelong-Sobjang School

วันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ : 30 ธ.ค. 2564


เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสากล วงศ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลง - สบจาง พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรมแลกของขวัญ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนทุกคน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยังคงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด