บ้านแม่หลง-สบจาง

Banmaelong-Sobjang School

โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ : 16 ธ.ค. 2564


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นำโดยนายสากล วงศ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลง - สบจาง พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมทำกิจกรรมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมทั้งได้บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพัฒนาสถานที่วัดและโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564