โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

ฺฺBan Maekued school

อำนาจหน้าที่