โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

ฺฺBan Maekued school

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)