โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

ฺฺBan Maekued school

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ : 25 ส.ค. 2565


กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

โดย โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด นำโดยนายยงยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด พร้อมกับคณะครูบุคลากรโรงเรียน ได้นำนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2จำนวน 37 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จ.ลำปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกสถานที่