โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

ฺฺBan Maekued school

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้โครงการส่งเสริมการเล่น และกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็ก 0-12 ปี ในตำบลทุ่งงาม

วันที่ : 11 ธ.ค. 2564


วันที่ 16 พฤศจิกายน  2564 นายยงยุทธ  เขื่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะครู นำเสนอผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนา ความรู้ด้านสุขภาพของเด็ก 0-12 ปี ในตำบลทุ่งงาม  ซึ่งได้รับการสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มาตรวจสอบติดตามผลการดำเนินโครงการฯ  ณ เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง (สุภาพร : ภาพ/ข่าว)