โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

Ban Nam Dib School

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล