โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

Ban Nam Dib School

อำนาจหน้าที่