โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

Ban Nam Dib School

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)