โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

Ban Nam Dib School

ข้อมูลการติดต่อ