โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ : 2565-03-30


               วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายพายัพ  จอมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนในการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันและแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด