โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ : 2565-06-16


       วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายพายัพ  จอมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเลียมวาน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครู
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเพื่อให้ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้น