โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ : 2565-06-09


          วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายพายัพ  จอมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเลียมวาน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียมหวานร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพินีพระราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พร้อมนำนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาทำความสะอาดภายในโรงเรียนและชุมชน