โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ : 23 มิ.ย. 2565


      วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน นำโดยนายพายัพ   จอมคำ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงโทษ และพิษของยาเสพติด และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดที่ร้ายแรงแก่ประชาชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน พร้อมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณภายในโรงเรียนและชุมชนบ้านสะเลียมหวาน