โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 2565-11-04


ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

จากคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 นำโดย ศน.พีระพัชร์ มหาวรรณ์ และ ศน.เพลินพิศ อิทธิพล