โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรถจักรยาน ในโครงการจักรยานเพื่อน้อง สัญจร ครั้งที่ 3

วันที่ : 2565-10-15


           ในในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ขอขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ได้มอบรถจักรยาน ในโครงการจักรยานเพื่อน้อง สัญจร ครั้งที่ 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน จำนวน 20 คัน  ณ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จังหวัดลำปาง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้รถจักยานในการเดินทางไป-กลับโรงเรียนได้อย่างสะดวก