โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ฺBansaliamwan School

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ : 2565-11-05


                         วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565