โรงเรียนต้นธงวิทยา

Tontongwittayaschool

การอบรมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์ สพป.ลำปาง เขต 2

วันที่ : 2564-09-21


ลำปาง 2 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กันยายน 2564  นายวิทยา  สุดดี  ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  เป็นประธานการการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม Canva และ KineMaster” และ “การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.ลำปาง เขต ๒”  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ลำปาง เขต 2  ด้วยระบบออนไลน์  Google Meet   กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทุกกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.ลำปาง เขต 2  และธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2  ได้รับอนุเคราะห์วิทยากรโดย นายนพชัย  สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2
ลำปาง 2 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กันยายน 2564  นายวิทยา  สุดดี  ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  เป็นประธานการการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม Canva และ KineMaster” และ “การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.ลำปาง เขต ๒”  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ลำปาง เขต 2  ด้วยระบบออนไลน์  Google Meet   กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทุกกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.ลำปาง เขต 2  และธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2  ได้รับอนุเคราะห์วิทยากรโดย นายนพชัย  สิทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2