โรงเรียนบ้านหลุก

Banlook School

มุทิตาจิตคุณครูศิริพร

วันที่ : 2564-09-27


   วันที่ 27 กันยายน 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านหลุก จัดงานมุทิตาจิตแด่คุณครูศิริพร  วรรณรัตน์  ณ โรงเรียนบ้านหลุก  ต.นาครัว  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง