โรงเรียนบ้านหลุก

Banlook School

โครงการครูตำรวจ D.A.R.E

วันที่ : 2564-09-16


    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการครูตำรวจ D.A.R.E  ณ หอประชุมโรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน ต.ป่าตัน  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง