โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 2565-03-25


       วันศุกร์ ที่ ๒๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดยนายธีรเดช  ศิริคำน้อย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ทาน เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจหลักการบริหารงานของโรงเรียน และนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา 2564 ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป