โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ : 2565-06-09


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายธีรเดช  ศิริคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทาน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูและผู้มีพระคุณในสถานศึกษา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรักความเมตตา