โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

กิจกรรม รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ : 2565-07-01


วันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแม่ทานจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นำโดย นายธีรเดช ศิริคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทาน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงโทษ และอันตรายของยาเสพติด ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านแม่ทาน