โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันที่ : 11 ก.ค. 2565


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่ทานจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านแม่ทาน