โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

การแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน

วันที่ : 2565-09-02


วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านแม่ทาน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565  จำนวน 2 รายการ  1. การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 2.การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย