โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ทาน

วันที่ : 13 ธ.ค. 2021


เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site เป็นรูปแบบ On Hand หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคล (ครั้งที่ ๕) ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site เป็นรูปแบบ On Hand หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคล (ครั้งที่ ๕) ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔