โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

            แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งครู

            แนวทาง ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา

           ว8-63 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

ว8-2562 หลักเกณฑ์ฯ คัดเลือก ผบ.สถานศึกษา

ว14 – 63 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ

ว25-64 วิธีการสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย


 -คู่มือ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564


 -คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผ้อำนวยการสถานศึกษา


- คู่มือ หลักสูตรข้าราชการทใหม่แนวทางการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน (ระยะที่ 3) “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี