โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

การอบรมโครงการใส่ใจ 3 อ. ลด 2 ส.

วันที่ : 2565-08-09


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอภิรมย์  เจียมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมโครงการใส่ใจ 3 อ. ลด 2 ส. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ