โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

วันที่ : 9 ก.ย. 2565


วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครางการส่งเสริมเปิดโลกการเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติ จังหวัดลำปาง